Geri Dönüşümün Önemi Nedir?

Geri Dönüşümün Önemi Nedir?
14 Haziran

Geri Dönüşümün Önemi Nedir?

 

 Geri dönüşümün amacı; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Toner,Kartuş,Printer,Fotokopi Makinesi,Kağıt  ve  elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

 

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır. Yeni iş imkânları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

 

Geri dönüşüm ile elde edilen malzemede endüstriyel işlem sayısı azaldığı için enerji tasarrufu sağlanmaktadır.. Metal içecek kutularının geri dönüşüm işlemlerinde metal doğrudan eritilerek yeni ürün haline dönüştürülür. Böylelikle hem üretim için kullanılan maden cevherine hem de madenin saflaştırması için uygulanan işlemlere gerek duyulmaz. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller.

Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği gibi geri dönüşümün amaçlarından biride bertaraf edilecek katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanacaktır. Sıvı atıklarla denizlerin ve toprağın, gaz atıklarla havanın kirletilmesinin önemli ölçüde önüne geçilebilmesi sağlanacaktır.

Çevre ve tarım ürünlerinin kirletilmesi insanların sağlıklarını olumsuz etkileyerek sağlık harcamalarını artırmaktadır. Geri dönüşüm uygulamaları ile sağlık giderlerinin azaltılması da sağlanabilmektedir.Ülkemize çok büyük katkısı bulunmaktadır.

 

Atık Toner İmha ve Geri Dönüşümü

Boş Toner kartuşların üretiminde yaklaşık 3 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır, her geri kazanılan toner hammadde ve enerji tasarruf sağlanmaktadır. Boş toner ve kartuşların geri dönüşüm Firmalar uzun yıllardır bulunmalarına rağmen, yine de tonerlerin % 80’ı çöpe atılmaktadır, Boş toner ve Kartuşların hepsi geri dönüştürülebilmektedirler. Toner ve Kartuşlarınızı atmayınız bizleri arayınız, yerinizden alalım. Size ve çevremize Katkısı olsun.