Röntgen Atıklarının Geri Dönüşümü

Röntgen  Atıklarının Geri Dönüşümü
9

Röntgen Atıklarının Geri Dönüşümü

Rontgen Atıklarının Geri Dönüşümü 

 Polimer Mühendisliği Türkiye’de kullanılan
röntgen, MR filmleri PVC’den imal edilmektedir. Bunlar AgNO3 kaplanarak röntgen,
MR filmi olarak kullanılmaktadır. Bu projenin amacı; evlerde ve hastanelerde zamanını
doldurmuş bu filmlerinin belediyeler, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve Sağlık
Bakanlığı yardımıyla toplatılarak, filmlerdeki PVC’nin ve üzerindeki kaplama AgNO3’ın
içindeki gümüşün geri kazanılmasıdır. 397x297x0.25 mm ölçülerindeki röntgen filimi
30gr ağırlığındadır. Bir röntgen filmi 0,1 gr gümüş çözelti ile kaplıdır. Bu önemli bir
rakamdır. Çalışmamız, AgNO3 kaplı röntgen filmlerinden, takı sanayinde önemli
bir hammadde olan gümüşün kimyasal yolla geri kazanılmasından sonra kalan atık
PVC’nin de kırık plastik olarak geri dönüşümünü kapsar. Projenin sürekliliği röntgen
filmlerinin sabırla ve azimle temin edilmesine bağlıdır. Bu nedenle bu proje ile elde
edilen gelirin bir kısmı, röntgen filmlerinin toplanmasında katkıda bulunan Sivil Toplum
Kuruluşlarına ve bir kısmı da bedensel özürlü gençlerin meslek kazandırma eğitimine
aktarılması hedeflenmiştir.

  Gümüş Elementinin Geri Kazanılması  ?

 

Gümüş elementinin geri kazanılması için çok çeşitli yöntemler ve teknikler vardır.Geliştirme ve tespit banyolarına ait gümüş içerikli çözeltilerden gümüş sülfür ve gümüşün geri kazanılması gelişmiş, kapsamlı bir tesiste mümkündür. Ultrofiltrasyon dediğimiz bir yöntem ile sıvı bileşenlerine ayrılır, sonrasında karışım belirli bir hızla ve 1.8 bar basınç altında yarı geçirgen bir membrandan (filtreden) geçirilir. Çözünmüş maddeler membrandan geçerken, çözünen maddeler membran yüzeyine paralel olarak akarlar ve böylece ayrım gerçekleşmiş olur.
Röntgen filmlerinin sıvı tabakalarının üzerleri çok fazla miktarda gümüş tozu içerir. Bugüne kadar üzerlerine uygulanan geri kazanma yöntemi ise kuru yakma yöntemidir. Bu yöntemin koku sorunu, kurum sorunu, curuf vb. gibi çok sayıda olumsuz çevresel etkileri vardır. Bu yüzden Osaka'da ki birçok enstitü tarafından gümüşü enzimatik yolla geri kazanan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde filmler önce kesilir, sonra da içinde NaOH (kostik) bulunan 35 - 40 0C'de bir tankta pH 10 -11 arasında şişmeye bırakılır ve 5 dakika boyunca bir reaktörde enzim ile muamele edilir. pH değerinin çok yüksek olması halinde 15 dakikalık bir bekleme süresi yeterlidir. Gümüşü içeren reaksiyon elemanları nötralizasyon (nötrleştirme) tankına alınır ve gümüş bir yumaklattırıcı ile çöktürülür, çamur da alınır. Çamuru ergitmek suretiyle de içindeki gümüş % 99,6 saflıkta geri kazanılır.